Välkommen till Caritagården

Vi erbjuder boende till unga vuxna kvinnor, målgruppen är 18-40 år med aspergers syndrom och högfungerande autism i en fantastisk miljö där man lever här och nu. I första hand är Caritagården ett boende i ny miljö som avlastar familjen. Vi tror på att kontakten med djur skapar en förutsättning för att kunna kommunicera med människor.

Handledning

Vi erbjuder handledning och föreläsningar till andra verksamheter och till personal som arbetar eller vill arbeta med unga kvinnor som har aspergerdiagnos eller en högfungerande autism. Vi på Caritagården har lång erfarenhet av att arbeta och utbilda inom dessa områden.

Lagar

Vi på Caritagården går under LSS 9:6. Vilket innebär att vi tar emot unga kvinnor för avlastning i hemmet, kortidsboende, eller läger. För att komma hit behövs beslut från LSS-handläggaren i din kommun enligt Lagen om särskilt stöd.

Naturligt mervärde

Djur har flera fantastiska egenskaper som påverkar människors beteende. Vi på Caritagården vet av erfarenhet att så är fallet, vilket även bekräftas i forskning inom området. Djur kan fungera som speglar för människor eftersom de är mycket mottaglig för människors uppförande, både känslomässigt och beteende-mässigt. Caritagården arbetar för ett främjande av den enskildas förmågor och styrkor med hjälp av hästar och hundar. Detta är frivilligt för den enskilda individen.

Målsättning

Vi vill med vår verksamhet skapa ett naturligt mervärde genom att ge möjligheten för våra gäster att själva planera sina dagar hos oss tillsammans med personal. Kvinnorna sätter upp sina mål varje gång de kommer och får stöd av personalen att genomföra det. Utvärderdering sker när de åker hem för att se hur vistelsen varit. Vi vill med detta öka själv- förtroende, självinsikt och ge verktyg att ta med sig tillbaka hem för att använda för att skapa egna strategier i vardagen.

© Copyright - Caritagården AB