Historik

Jag som startade Caritagården heter Cia Abrahamsson, jag började min bana inom omsorgen 1984 och kom då i kontakt med autism för första gången. Under åren har jag blivit mer och mer fascinerad av diagnosen och var nyfiken på vad det innebar att leva med autism, samtidigt blev jag mer och mer berörd av hur stor okunskap det fanns runt om i samhället. För 10 år sedan kom jag i kontakt med Asperger/högfungerande autism och kände att det var så intressant att jag ville vidareutbilda mig i ämnet och gjorde så, jag utbildade mig till yrkeshandledare inom neuropsykiatri. Jag insåg att det fanns många kvinnor med diagnos som föll mellan stolarna i samhället, vilket ofta resulterade i att de hamnade inom psykiatrin, behandlingshem eller bara stannade kvar i sängen i sitt hem, och så fungerar det på många håll än idag. Många av de här unga kvinnorna delade mitt intresse för djur så det var bra att ha detta gemensamt för att bygga förtroende och tillit. Efter flera års funderande så tog tanken form i att jag ville göra något för de unga kvinnorna som föll mellan stolarna och ge de en chans till ett självständigt liv med djur som fritidsintresse eller arbete.

Att lära de ta ansvar och sköta ett hem, att hjälpa de få ett arbete efter deras egna förmågor och det gör vi genom att arbeta med styrkorna och kompenserar svagheterna. Jag har under åren sett många fantastiska unga kvinnor med diagnoser som hamnat snett på grund av ett skenande samhälle och det är dessa kvinnor vi på Caritagården vill hjälpa och stå upp för.

2014 fick vi vårt tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS 9:6. Under perioden 2014-2016 så har ett antal klienter vistats på Gården i Grönadal med mycket gott resultat. Jag har under perioden förstått att mina tankar och idéer verkligen besannats och tiden med klienterna har varit fantastisk. Vi har också förstått att vi ibland behöver längre tid för att kunna uppnå de resultaten vi önskar och därför har vi från och med december 2016 startat upp ett långtidsboende enligt LSS 9:9 och som ligger i Backaryd, några mil norr om Ronneby.