Kompetens

På Caritagården arbetar människor som har flera olika former av utbildningar, så som socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, yrkeshandledare inom neuropsykiatri, sjuksköterskor eller skötare. Vi vill ha en bredd i vår kompetens för att ge  våra klienter den bästa möjlighet att lyckas. Vi har även samarbete lokalt med experter som gör utredningar och håller individuella samtal vid behov.

Vi har många års erfarenhet av neuropsykiatri som en grundläggande förutsättning hos all vår personal för att kunna förstå diagnoser och hur man interagerar med olika personligheter.

All personal är handplockad för att passa i verksamheten.