Pedagogiska verktyg

Vi på Caritagården arbetar med:

  • Personligt stöd för att öka självkänsla, motivation och sänka stress.
  • Harmonin i miljön och mellan klient och personal är ett av våra viktigaste värdeord
  • Tydliggörande pedagogik, vi ser till varje gästs behov och arbetar med sociala berättelser, scheman, seriesamtal, rollspel där den uppmärkta och visuella miljön runt omkring oss är en viktig del.
  • En väl dokumenterad uppföljning mot både våra gäster och uppdragsgivare. Dessa uppföljningar sker kontinuerligt och är en viktig del i vår metod.
  • Personalen utbildas kontinuerligt, med fokus på ett lågaffektivt bemötande